Werkwijze kleuradvies architectuur

Kleur is een krachtig middel om ruimtes en objecten te vitaliseren en hun vormen tot z’n recht te laten komen. De werking en uitstraling van een kleur hangen nauw samen met het licht en de materialisering van het gekleurde oppervlak.

Voorafgaand aan het ontwerp worden bestaande kwaliteiten, omgevingfactoren, gebruikseisen en gebruiksduur goed in kaart gebracht. Er wordt altijd gedacht volgens een zo compleet mogelijke restyling van het gebouw, ook als delen hiervan niet direct worden uitgevoerd.

In kleuradviezen voor interieur en architectuur van bestaande bebouwing wordt de oorspronkelijkheid van de bouwstijl in acht genomen.
Het kleuradvies is dienstbaar aan het gebouw.

Voordat een kleurontwerp uitgevoerd kan worden moet het vaak goedgekeurd worden door welstand en even zo belangrijk; de bewoners.
Colour by S•A•M geeft hierin begeleiding en verzorgd presentaties aan de verschillende commissies en bewonersorganisaties.